Betongen gir beskjed når den er ferdig herdet

Et to-årig produktutviklingsprosjekt mellom Kruse Smith, NTNU, DTU og Sensohive har resultert i et svært nyttig digitalt verktøy for alle som jobber med betong. Produktnavnet er Maturix, og det leverer et system som overvåker herdeprosessen og betongkvaliteten, og sender ut kontinuerlige oppdateringer. Innsikten gir muligheten for raskere produksjon og bedre fremdriftsplanlegging for entreprenør. En svært nyttig produktutvikling for entreprenører, betongprodusenter og byggherrer.

På Nye Veiers veiprosjektet E39 Kristiansand Vest– Mandal Øst bygges 19 bruer. Arbeidet utsettes for alt som finnes av vær, fra stekende sol til isende kulde. På oppdrag fra AF Gruppen bygger Kruse Smith alle 19 bruene på veistrekket. Det store og komplekse arbeidet med å bygge disse bruene ble vurdert som en svært egnet forsknings- og utviklingsarena for produktet.

Gjennom et tett og godt samarbeid mellom Sensohive, Kruse Smith, NTNU og DTU har Maturix blitt grundig testet og kontinuerlig utviklet, og testen er nå bestått. Den sensorbaserte overvåking av utendørs, plasstøpt betong tar digitalisering av byggebransjen ett hakk videre.

  • Vi har gjort oss svært gode erfaringer med Maturix i dette veiprosjektet. Systemet gir oss kontinuerlig informasjon om herdeprosessen. Effekten er at vi kan ytterligere optimalisere vår arbeidsflyt og redusere overflødig herdetid, sier Kruse Smiths prosjektleder for veiprosjektet, Asbjørn Stålesen.

SPESIELT EGNET FOR FLYTEBRUER

  • Sensorsystemet har kommet spesielt godt med i de to skyvebruene vi har bygget, forteller Stålesen.

Brua på Monan, ved Søgne utenfor Kristiansand,er den første skyvebrua som har blitt skjøvet over en trafikkert vei i Norge, eller to, for å være eksakt: Dagens E39, fylkesvei 114 – og Søgneelva.

  • I skyvebroene har vi operert med to ganger 400 cm og to ganger 160 cm betongelementer, og broene er ganske lange. Man er avhengig av å ha en veldig jevn rytme og å vite nøyaktig hvordan betongen har det. Det er utrolig nyttig å vite når du kan gå til neste skritt.

FÆRRE E-POSTER OG STRESS

  • Slik det vanligvis gjøres når man skal dokumentere temperaturviklingen i betong, er at man må hente minnekort i sensorer ute på anleggsplassen. Dataene er vanligvis om lag 28 dager gamle. Deretter må dataene lastes inn på maskinen, og sendes ut til de forskjellige aktørene, forteller Stålesen.

Nå får han i stedet se herdekurvene i sanntid, og dataene deles i en felles app med kollegaene hos totalentreprenør AF, byggherre Nye veier og rådgiverne i Asplan Viak.

  • Det blir ikke noen store diskusjoner om hva slags data vi har og hvor de er, for de er tilgjengelige til enhver tid. Du får et mye større tillitsforhold opp og ned i systemet, og det blir færre e-poster og stress frem og tilbake, sier han.

Det danske selskapet Sensohive har siden etableringen i 2014 jobbet aktivt med å utvikle trådløse sensorløsninger til bruk i industrien. I 2017 lanserte selskapet Maturix, som en av det mest avanserte betongovervåkingssensorene i verden. Systemet etablerte seg raskt blant aktører som fabrikkproduserte betongelementer. Produktet ga brukeren eksakt informasjon om herdeprosessen, noe som satte dem i stand til å effektivisere produksjonen. I 2019 etablerte Sensohive prosjektet ConSense. Målet var nå å utvikle systemet til å tåle den røffe behandling og ytre påvirkning som bruk i utendørs, plasstøpt betong medfører.

  • Et prosjekt av denne størrelsen og kompleksitet er en strålende mulighet for teste Maturix for nye markeder. Gjennom prosjektet erfare vi alle de utfordringene man møter når man støper betong på stedet. Vi får testet kvaliteten og holdbarheten på det fysiske utstyret når det utsettes for regn, snø, kulde og varme. Og vi får testet om systemet klarer å levere alle riktige data til rette personer på rett tid, sier Tobias Ejersbo, CTO i Sensohive.

Produktutviklingsprosjektet med å utvikle hardware og software i Maturix for utendørs, plasstøpte konstruksjoner ble tatt opp som et Eurostar prosjekt og støtte med 750.000 euro. Deltakere i prosjektet var danske Sensohiv (DK), Kruse Smith, NTNU og det danske tekniske universitet (DTU). Sammen har de jobbet med reell utprøving og testing, teknisk oppgradering og brukergrensesnitt. 

Kruse Smith har kjøpt inn et ganske stort antall Maturix-produkter.

  • I fremtidige anleggsprosjekter vi vi kun benytte dette systemet, oppsummerer prosjektleder Stålesen.  

Andre saker