Green Zinc Odda

Green Zinc Odda

Prosjektet Green Zinc Odda (GZO) er en utvidelse av Boliden sitt eksisterende zinkanlegg i Odda. Produksjonskapasiteten økes fra 200 KT til 350 KT per år. Prosjektet kjennetegnes ved at det er flere ulike utbyggingsområder, samtidig som det er drift på eksisterende anlegg. Produksjonstiden er estimert til 16 måneder.