Vant milliardkontrakt på Bussveien i Rogaland

I arbeidsfellesskap med Risa vant Kruse Smith Anlegg kontrakt på Bussveien i Rogaland. Kontrakten er på over 1,4 milliarder, og det er Rogaland fylkeskommune som er byggherre. Prosjektet er omfattende og et viktig steg på veien for å oppnå sammenhengene bussvei mellom Stavanger og Sandnes.

Prosjektet gjennomføres som totalentreprise med konkurransepreget dialog. Strekningen er cirka to og en halv kilometer lang, og består blant annet flere komplekse betongkonstruksjoner på bruer og en kulvert under bakken for biltrafikk i Hinnasvingene, samt et lokk over den store rundkjøringen ved Jåttå videregående skole i Stavanger.

Risa og Kruse Smith Anlegg har med Cowi som rådgiver. Det er planlagt å starte bygging allerede etter sommerferien. 

Les pressemelding fra Rogaland fylkeskommune her.

Illustrasjoner

Andre saker